logo

 

ДЕВЕТИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

ЗА  ВОКАЛНИ  ФОРМАЦИИ

„ХАРМОНИЯ”

 25 юни 2022 г.

Културен център "Стара Загора"

/бул. "Цар Симеон Велики" №108/

 

            

                   Организатори:  Община Стара Загора

                                               Народно читалище „Родина-1860”

                                               Вокална студия „Усмивки”

                

 

РЕГЛАМЕНТ

 

  1. В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли - дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците са на възраст до 25 години.

 

  1. Национален конкурс за вокални формации „Хармония” включва две категории:
  2. Конкурс за вокални ансамбли - дует и трио.
  3. Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участника.
  1. Участниците се разпределят в следните възрастови групи:

 

I възрастова група – до 9 навършени години

II възрастова група - от 10 до 12 навършени години

III възрастова група - от 13 до15 навършени години

IV възрастова група - от 16 до 19 навършени години

възрастова група -  от 20 до 25 навършени години

Възрастта се отчита към датата на провеждане на конкурса и се удостоверява при необходимост с копие от акт за раждане в деня на регистрацията.

Състави, в които участват изпълнители от различни възрасти, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

  1. Репертоар

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата - по избор.

Двете песни се изпълняват една след друга.

Изпълненията са с музикален съпровод на живо или синбек.

Плейбек и записани вокали в инструментала не се допускат!

Инструменталният съпровод на песните трябва да бъде изпратен заедно със заявката на и-мейла на конкурса:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всеки участник носи отговорност за неуредени авторски права на изпълняваните произведения.

 

  1. Жури

Участниците ще бъдат оценявани от професионално и от младежко жури по следните критерии: точност на интониране, ритмичност, динамика, фразиране, артикулация, дикция, избор и сложност на репертоара, артистичност.

Журито ще оценява всяка песен с до 10 точки, със стъпка от 0.25 т.(например 8.00-8.25- 8.50 и т.н.) Максимален брой точки за двете песни - 20.

  1. Награди:

- ГРАН ПРИ „Хармония” - връчва се за най-добро цялостно представяне

- награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория

- награда за вокален педагог

- награда на Вокална студия „Усмивки”

- награда на Народно читалище  „Родина-1860”

- грамоти за всички участници в конкурса

  1. Такси за участие:

    Първа категория (дуети, триа) - 15 лв. на участник

    Втора категория (формации) - 10 лв. на участник

8.Общи положения

- Организаторите си запазват правото да фотографират, записват и излъчват изпълненията на участниците по време на конкурса.

- Всеки художествен ръководител носи отговорност за живота, здравето и поведението на членовете на състава по време на престоя в Стара Загора, както и за костюмите, реквизита и личните вещи.

- За гарантиране на общите положения отговорно лице попълва и подписва Декларация /по образец в прикачен файл/.

- Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на съставите.

8.Заявка за участие се попълва по образец /в прикачен файл/ и включва още:

- декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (по образец), подписана от ръководител на групата или друго отговорно лице.

- документ (сканирано копие или снимка), удостоверяващ платена такса за     участие.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на Народно  читалище „Родина-1860”:

Райфайзен банк

Сметка: BG58RZBB91551089070020

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащане: име на състава, брой участници, град и текст „Хармония”

Заявки за участие се приемат до 18 юни 2022г.

на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След 20.06.2022г. конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника ел.адрес, както и публикуванa на сайта на НЧ "Родина-1860": www.rodina1860.bg, и на страницата на конкурса във фейсбук:

https://www.facebook.com/Национален конкурс за вокални формации "Хармония"/

Телефони за връзка и информация:

042/ 62 69 00 – Народно читалище ”Родина -1860”

0884537120 -  Жанина Янкулова
0887236786 – Елена  Маликатова

0886363014 -  Евгения Атанасова

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1. Наименование на състава: ……………………………
2. Град и институция, която представлява: ……………..
3. Списък на участниците с дата на раждане: ………......
4. Категория: ……………………………………………….
5. Възрастова група: ………………………………………
6.Художествен ръководител/вокален педагог: .......……....
- мобилен телефон: ………………………………………….
- e-mail: .…………………………………………………..
7. Репертоар
- първа песен - музика, текст, аранжимент
- втора песен - музика, текст, аранжимент
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................,
художествен ръководител и/ или представляващ правата и интересите на
.............................................................................................................................., участник в Националния конкурс за вокални формации "Хармония", 2022 г., Ст. Загора
Декларирам, че съм запознат и съгласен с регламента и условията за провеждане на Националния конкурс за вокални формации "Хармония 2022".
Декларирам, че доброволно предоставям личните данни на участниците в състава,по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето.
Давам съгласието си личните данни да се събират и обработват само и единствено за организиране и провеждане на конкурса „Хармония”.
Съгласявам се снимковия материал и видеозаписите да бъдат използвани за отразяване и популяризиране на конкурса и съхранени за архив.
Дата: Декларатор:
/име и подпис/