С основаването на първото читалище в Железник се ражда и  първата обществена библиотека в града и в областта.
Днес тя притежава над 300 хиляди тома библиотечни документи. Във фондовете й се съхраняват библиотеките на Девическата гимназия „Мария Луиза”, на Общинската градска библиотека, уникалните за града ни колекции „Краезнание” и „Редки и ценни документи” – ръкописи, старопечатни и възрожденски издания, книги и периодика от края на ХІХ до средата на ХХ век.
През последните 15 години библиотеката е спечелила и реализирала 22 проекта за осъвременяване и модернизиране на библиотечно-информационните услуги и за обогатяване на библиотечния си фонд. Партньор е с множество институции и организации в Стара Загора и страната.
Дейността й е насочена към всички възрастови групи и общности с приоритет към децата, младежите и хората с увреждания. Обслужва около 4 000 читатели и потребители. Поддържа динамичен сайт с над 1000 регистрирани потребители и с над 100 000 посещения годишно, страница на Детския си отдел, на конкурса „Веселин Ханчев” и портала „Старозагорска е-памет”. Има трайно присъствие в културния календар на Общината с рубриките си “Представяме Ви…”, “Срещи с автограф”, с организирането на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", маратона “Четяща Стара Загора” и програмите си за деца.
Вече 155 години Библиотека „Родина” е динамично развиваща се структура. Утвърждава се като местен информационен център и място за учене през целия живот. Тя е една от първите библиотеки в страната с пълна автоматизация на библиотечно-информационните процеси. Пионер е в цифровизирането на писменото културно-историческо наследство на края, представяща го от 2011 г. в Европейската дигитална библиотека.
Библиотеката ни е носител на Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело” за 2009 г., на грамоти и отличия от Комитета за култура и от Министерството на културата, от Българската библиотечно-информационна асоциация за принос в организирането на национални форуми на сдружението. През 2010 г. Съветът на европейската научна и културна общност присъжда на библиотека „Родина” отличието „Златна книга” и Официален почетен статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата, за постиженията й в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет. Библиотеката е удостоена и с деловото отличие „Златен печат” за Европейски мениджмънт в културата, с което става член на Съвета на европейската научна и културна общност.